Algemeen

Wereldwijd verhindert het niet kunnen beschikken over betrouwbaar oppervlaktewater vele leefgemeenschappen in hun ontwikkeling. Om mensen een minimaal basisbestaan te kunnen bieden kan het plaatsen van een waterpomp wonderen verrichten. Dit relatieve simpel maar doeltreffend middel redt levens en stimuleert maatschappelijke ontwikkelingen, groei en gezondheid. En brengt levensvreugde.

Water staat bovenaan de agenda’s van overheden en ontwikkelingshulporganisaties. Het laatste decennium wordt waterbeheer en sanitatie tot speerpunt van beleid gemaakt. Het besef dat voldoende water een basisvoorwaarde is om effectief ontwikkelingshulp te bieden is nu op alle niveaus doorgedrongen.

Over het ontwerp van onze SWN80 handpomp is goed nagedacht. De pomp is robuust van uitvoering en ontwikkeld voor een duurzaam gebruik. De toegepaste techniek is eenvoudig en mede daardoor is de pomp nagenoeg onverslijtbaar. Het onderhoud is door de lokale bevolking in de ontwikkelingsgebieden zelf uit te voeren. De SWN80 is door iedereen te bedienen en heeft ruim voldoende wateropbrengst.

Als praktisch speeltoestel

De SWN80 voldoet met ingang van 2012 volledig aan de eisen zo als gesteld in het Warenwet ‘Attractie- en Speeltoestellen’. Mits correct opgesteld is de pomp een veilig speeltoestel en daarmee uitermate geschikt voor opstelling in openbaar toegankelijk terrein. Speelplaatsen, schoolpleinen en waterprojecten met een educatief karakter plaatsten de pomp al veelvuldig en maken er sindsdien intensief gebruik van.

Maar de SWN80 is niet alleen educatief. Ook praktisch gezien verleent de pomp prima diensten. Kleine tuinen waar geen leidingwater beschikbaar is kunnen met deze pomp toch over bronwater beschikken. Kinderboerderijen voorzien hiermee hun dieren van fris water en natuurorganisaties zetten de pomp midden in de natuur waar er door wandelaars en ruiters volop mee gepompt wordt. De SWN80 is breed toepasbaar.

Diverse versies

SWN80-standaard, waarbij door pompbuizen heen water vanuit de bron wordt opgepompt. Alleen geschikt voor bron > ø100mm

SWN80-kleine bron, geschikt voor kleine  (>ø55mm inwendig)bron. Water wordt via zuigslang met voetklep onttrokken.

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl