Toepassing

De SWN80 is breed inzetbaar. Daar waar de pomp oorspronkelijk ontwikkeld is voor waterverkrijging in ontwikkelingsgebieden (de SWN80 is daar met duizenden exemplaren vertegenwoordigd) wordt de pomp in toenemende mate geplaatst in openbaar toegankelijke ruimten in o.a. Nederland. Het zou te ver voeren om deze hier allemaal te noemen. Toch geven wij onderstaand een korte opsomming van de diversiteit van opstellocaties;

• Natuurspeelplaatsen
• Waterspeelplaatsen
• Schaapskooien
• Paardendrinkvoorziening
• Schoolpleinen
• Dorpspomp
• Kinderboerderijen
• Kleinschalige, biologische tuinders
• Volkstuinen
• Stadsboerderijen
• Recreatieparken, campings en meer…

De certificering als goedgekeurd en veilig speeltoestel geeft eindgebruiker de garantie dat het toestel verantwoord gebruikt kan worden. Het ontwerp voorziet hierin doordat er geen scherpe delen aan zitten of gaten/bewegende delen bevat waarin bijvoorbeeld vingers bekneld zouden kunnen raken. Een belangrijk gegeven voor de inrichters van speelplaatsen.

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl