Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij stel ons deze dan gerust via het contactformulier

Vanaf welke diepte en tot welke diepte kan ik water oppompen met de SWN80?

Met de SWN80 kan er grondwater opgepompt worden vanaf minimaal 1 meter tot maximaal 40 meter diepte. Voorafgaand aan uw aanvraag is het goed om de bodemgesteldheid en diepte van het grondwaterpeil ter plaatse goed in beeld te krijgen.

Heeft de SWN80 onderhoud nodig?

In principe heeft de handpomp geen onderhoud nodig. Deze is ontwikkeld voor een probleemloos en onderhoudsvrij gebruik voor meerdere jaren. De pomp is zodanig opgebouwd en samengesteld uit hoogwaardige materialen dat zij niet te lijden heeft onder de vaak zware omgevingsomstandigheden.

Is de pomp door iedereen te bedienen?

Ja. Van jong tot oud valt de hendel eenvoudig te bedienen. Mocht de SWN80 naar uw idee toch te zwaar te bedienen zijn dan bestaat de mogelijkheid om met het extra verkrijgbaar contragewicht de hendel te verzwaren (en gelijktijdig te verlengen). Hiermee ontstaat er een grotere hefboomwerking waarmee er nog gemakkelijke gepompt kan worden.

Kan ik alleen grondwater oppompen of kan dit bijvoorbeeld ook uit een waterreservoir of bassin?

Feitelijk is de SWN80 ontworpen om grondwater uit de bodem op te pompen. Met een aanpassing kunt u ook uit een bassin pompen echter dient u zich goed te realiseren en af te vragen of dit wel toegestaan en verstandig is. Het circuleren van water uit een gesloten bassin kan besmettingsgevaar met zich meebrengen en wordt daarom afgeraden.

Ik zie geen prijzen vermeld op deze site. Hoe kom ik er achter wat één of meerdere pompen mij gaan kosten?

Door eenvoudigweg een prijs bij ons aan te vragen. De pomp kent een eenheidsprijs. Het uiteindelijk bedrag is samengesteld (en afhankelijk) van factoren als bijvoorbeeld benodigde totale diepte en de verpakking- en transportkosten. Onze medewerkers informeren u graag.

Kan ik de pomp zelf plaatsen?

Met enige technische basiskennis kan de SWN80 door u zelf geplaatst worden. Daarmee heeft u natuurlijk nog niet de grondboring klaar. Dit is specialistisch werk en moet gedegen uitgevoerd worden. Op aanvraag verwijzen wij u graag naar een gecertificeerd bedrijf die bekend is met deze materie.

Hoe zet ik de pomp vast in de bodem?

Bij de pomp wordt door VRM ook een vierkant, stalen frame meegeleverd welk tijdens de betonstorting in het beton geplaatst wordt. Het frame is voorzien van 4 draadeinden waarop, na uitharding van het beton, de pompvoet bevestigd wordt.

Wat is de uiteindelijke hoogte van de geplaatste pomp?

Afhankelijk van de plaatsingseisen van opdrachtgever of gewenste werkhoogte, kan met het aanbrengen van een bekisting op maaiveldhoogte vòòr de betonstorting, de uiteindelijke hoogte van de pompopstelling zelf bepaald worden. De bovengrondse hoogte van de complete pomp is 90cm.

Bestaat er voor de SWN80 ook een keuringscertificaat?

Ja, de gebruiksveiligheid van de SWN80 is getoetst aan de eisen, zo als gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Naast dit certificaat voorziet VRM ook in een installatieadvies. Dit document geeft richtlijnen aangaande installatie en een veilig plaatsen/gebruiken van de pomp.

Hoe groot moet de bronfilter zijn die geplaatst moet worden?

In de bron moet een bronfilter geplaatst worden die een binnendiameter heeft van minimaal ø100mm. Mocht de binnendiameter kleiner zijn, dan is het niet mogelijk om de vereiste pompcilinder en de pompbuis te plaatsen in de bron. De benodigde diepte is mede afhankelijk van de grondwaterstand ter plaatse. Om voldoende wateropbrengst te hebben strekt het tot aanbeveling om de bron niet te ondiep te maken. Eenmaal opgesteld dient de pompcilinder (onder aan de pompbuis) ‘vrij’ in het water te hangen. Dus niet op de bodem van de bron (minimaal 0,5m).

Stel dat het gemiddelde grondwaterniveau 3 m. is dan is er een bron met een diepte van minimaal 6 m nodig. De opstelling ziet er dan als volgt uit: 2 stuks pompbuis à 2 m + 1 pompcilinder à 1 m = 5m totaal. De pompcilinder hangt nu vrij in het grondwater.

Wellicht ten overvloede: neem altijd eerst de installatiehandleiding goed door alvorens aan de werkzaamheden te beginnen.

Kan de SWN80 worden aangesloten op een waterleiding?

De SWN80 kan NIET direct worden aangesloten op een waterleiding. Het ontwerp staat dit niet toe. Tevens is de capaciteit van een waterleiding veelal ontoereikend om een handpomp overtuigend te doen lijken.

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl