Nieuwsberichten

Types SWN80

De SWN80 handpomp is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen. Ze onderscheiden zich alleen in de manier waarop het benodigde water aangevoerd wordt:

 SWN - Standaard  SWN - Kleine bron  SWN - Watertank
standaard kleine bron watertank

SWN80 standaard

  • bovengrondse pompgedeelte
  • pompbuizen (kunststof buitenbuis waarin zich een RVS stang bevindt die de pompcilinder bediend)
  • Pompcilinder onderin de bron (deze ‘perst’  het water omhoog door de pompbuis)

Vereiste voor deze pomp is een bronfilter (minimaal ø100mm inwendig !!) waarin de pompcilinder op diepte geplaatst wordt. Het aantal pompbuizen dat nodig is hangt af van de plaatselijke waterspiegel (de pompcilinder moet minimaal 2m onder de waterspiegel geplaatst worden om het hele jaar door water beschikbaar te hebben) en kan tot een maximale diepte van 40m gebruikt worden.

SWN80 kleine bron

  • bovengrondse pompgedeelte
  • Pompcilinder geïntegreerd in pompvoet
  • zuigslang met voetklep om in kleine bron te hangen

Indien een groot bronfilter niet mogelijk of onwenselijk is kan de SWN80 kleine bron gebruikt worden. Een bronfilter vanaf ø58mm (inwendig) is al voldoende om de pompslang te kunnen plaatsen. De maximale aanzuigdiepte is bij deze uitvoering beperkt tot 7m.

SWN80 watertank

  • bovengrondse pompgedeelte
  • Pompcilinder geïntegreerd in pompvoet
  • Watertank 500 liter welke aangesloten wordt op de waterleiding.

In situatie waar een bronfilter niet wenselijk of mogelijk is biedt de SWN80 tankversie uitkomst. De tank kan worden ingegraven worden en wordt met een slang verbonden aan de pomp (lengte 5m) De tank wordt aangesloten op de waterleiding en een vlotter in de tank zorgt ervoor dat er water in de tank loopt. De tank dient als buffer tussen de pomp en de waterleiding.

Voor verdere technische gegevens en toebehoren zie de pagina technische gegevens.

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl